29.05.2020
Imieniny: Benity, Maksymiliana i Teodozji
 

Jesteś tutaj

Złota Odznaka PTTK „Znam Bielsko-Białą i okolice”

Wersja do wydruku

Celem tej inicjatywy jest popularyzacja walorów krajoznawczych Bielska - Białej i gmin Powiatu Bielskiego. Zdobywanie odznaki polega na zwiedzaniu odpowiedniej liczby miejsc o walorach krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych, położonych na terenie miasta Bielsko - Biała i naszego powiatu. Odznaka posiada dwa stopnie - srebrny i złoty. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły siedem lat, w kolejności I stopień, potem II stopień. Przy wyborze miejsc zwiedzania można skorzystać ze spisu obiektów wymienionych poniżej. Ilość obiektów do zwiedzenia lub obejrzenia z zewnątrz przedstawia się następująco:
I stopień-dwa zabytki techniki, siedem zabytków architektury, dwa muzea lub izby regionalne, jeden park krajobrazowy, trzy pomniki przyrody i parki zabytkowe, pięć miejsc pamięci narodowej.
II stopień-trzy zabytki techniki, dziesięć zabytków architektury, pięć muzeów i izb regionalnych, jeden park krajobrazowy, pięć pomników przyrody i parków zabytkowych, pięć miejsc pamięci.   W spisie znajdują się dwa obiekty z terenu Gminy Wilamowice. Uczniowie Zespołu Szkół w Wilamowicach otrzymali srebrne Odznaki „Znam Bielsko-Białą i okolice” i ubiegają się o odznaki złote. Zachęcamy do udziału nowych uczniów. 

Wykaz obiektów do Złotej Odznaki.

Zabytki techniki: 
Dworzec kolejowy w Czechowicach Dziedzicach
Tama na Sole w Porąbce
Czaniec: Fabryka tektury i turbina Girarda
Lokomotywownia w Czechowicach Dziedzicach
Walcownia w Czechowicach Dziedzicach
Zespół tartaku i młyna w Bestwinie

Zabytki architektury:
Bestwina: pałac z 1826 r.
Czechowice Dziedzice: pałac Kotulińskich, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kościół p.w. św. Katarzyny
Ligota: kościół p.w. Opatrzności Bożej
Bielowicko: drewniany kościół p.w. św. Wawrzyńca
Grodziec: zamek
Jasienica: kościół Ewangelicko-Augsburski
Jaworze: kościół p.w. Opatrzności Bożej, kościół Ewangelicko-Augsburski, pałac z 1793 r. 
Kozy: pałac XVII w., Owczarnia XVII w., willa Grabowskich z 1926 r.
Czaniec: dwór obronny XVII-XVIII w.
Kobiernice: ruiny zamku Wołek
Stara Wieś: drewniany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża 1522-1530 r.
Szczyrk: drewniany kościół p.w. św. Jakuba, sanktuarium ,,Na Górce”

Muzea, izby regionalne:
Bystra: Muzeum Juliana Fałata
Jaworze: Muzeum fauny i flory morskiej
Bestwina: Izba Regionalna im. Ks. Zygmunta Bubaka
Bystra: Izba Tradycji OSP
Czechowice Dziedzice: Izba Regionalna Towarzystwa Przyjaciół Czechowic Dziedzic
Izby historyczne: w Kozach, w Porąbce, Międzyrzeczu, Starej Wsi, Buczkowicach i Szczyrku

Parki krajobrazowe, podworskie rezerwaty przyrody:
Park krajobrazowy Beskidu Śląskiego(Szyndzielnia, Klimczok)
Park krajobrazowy Beskidu Małego (Magurka)
Kozy - park podworski
Grodziec - park podworski, rezerwat przyrody ,,Morzyk”
Porąbka - rezerwat przyrody ,,Zasolnica”

Pomniki przyrody:
Jaworze ul. Grabka: dwa klony jawory, lipa drobnolistna
Czechowice Dziedzice: dąb szypułkowy na terenie parafii św. Katarzyny, aleja lip drobnolistnych przy ul. Kopernika, dąb szypułkowy przy ul. Słowackiego
Ligota: dwa dęby szypułkowe, jedna lipa drobnolistna
Jaskinia na Trzech Kopcach, Klimczoku, Skrzycznem
Kozy: platan klonolistny koło pałacu
Bestwina: dęby szypułkowe w parku pałacowym

Miejsca pamięci:
Jaworze: tablica poległych w czasie I wojny światowej
Szczyrk: pomnik Narodowych Sił Zbrojnych
Czechowice Dziedzice: pomnik poświęcony ponad 100 polskim Żydom zamordowanym w 1945 r.
Czechowice Dziedzice pomnik pamięci ofiar pożaru rafinerii
Szczyrk pomnik 10 Polaków - więźniów Oświecimia zamordowanych przez Niemców

Poniżej prezentujemy kilka miejsc, które trzeba odwiedzić, są wśród nich dwa obiekty z naszej Gminy. Jeden z nich to Izba Regionalna w Starej Wsi koło Wilamowic. To dawna siedziba szkoły, składa się z dwóch pomieszczeń, w mniejszej urządzono tradycyjną izbę chłopską, zaś większa gromadzi sprzęt gospodarski. Drugi obiekt to drewniany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża 1522-1530 r. To zabytkowy obiekt w centrum Starej Wsi, na niewielkim wzgórzu. W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki obraz Matki Boskiej z śś. Katarzyną i Barbarą.

Zdjęcia: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/z-ota-odznaka-pttk-znam-bielsko-bia-i-okolice

Nauczyciel przyrody i geografii mgr Wiesław Nycz
 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN