26.02.2021
Imieniny: Bogumiła, Eweliny i Mirosława
...

Jesteś tutaj

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice - Informacja

Wersja do wydruku

WILAMOWICE, 15 lipca 2014r.

„Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice”

 

W dniu 25 czerwca 2014r. Rada Miejska w Wilamowicach podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Burmistrz Wilamowic podpisał umowę pomiędzy Gminą Wilamowice a Województwem Śląskim na realizację ww projektu w gimnazjach, dla których Gmina Wilamowice jest organem prowadzącym. Projekt będzie realizowany od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. i weźmie w nim udział około 187 gimnazjalistów. Uczniowie będą uczestniczyli
w zajęciach pozalekcyjnych, a ponadto szkoły wzbogacą się w nowe pomoce dydaktyczne. Zajęcia realizowane w gimnazjach będą zarówno rozwojowe,
jak i wyrównawcze, a także z poradnictwa zawodowego (tzw. preorientacja zawodowa). Zaplanowano zajęcia z języków obcych, informatyki, matematyki, fizyki, biologii, chemii oraz z wiedzy obywatelsko-historycznej. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, działanie 9.1. – wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wartość projektu opiewa na kwotę 96 480,00 zł. z czego 82 008,00 zł. - z Europejskiego Funduszu Społecznego natomiast 14 472,00 zł. pochodzi z budżetu Gminy Wilamowice. Zakładamy, że projekt pozwoli na osiągnięcie wysokich efektów dzięki pracy w małych grupach, z zastosowaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Oczekujemy także wzrostu liczby uczniów kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą
i w przyszłości studiów wyższych oraz wyższych wyników w olimpiadach przedmiotowych. Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie.
Nabór odbędzie się w gimnazjach od dnia 2 września 2014r.

 

Bożena Sobocińska

kierownik ZOSIP