25.06.2018
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Zakończone prace drogowe

Wersja do wydruku

Przebudowa ulicy Zdrowej wraz miejscami postojowymi w Pisarzowicach

Dobiegły końca prace związane z przebudową ulicy Zdrowej, przy Ośrodku Zdrowia w Pisarzowicach. Zakres prac obejmował wykonanie nowego kolektora deszczowego, budowę chodników i miejsc postojowych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Wykonawcą robót była firma P.P.U.H. „HANDREM” Wiesław Słowik z siedzibą 32 – 552 Płaza, ul. Role 4.

Wartość umowy z Wykonawcą: 296.953,13 zł brutto

Poszerzenie pasa drogowego i wykonanie dodatkowych miejsc postojowych było możliwe dzięki nieodpłatnemu przekazaniu gruntu przez właściciela przyległego terenu.

Remont drogi gminnej ul. Św. Jana w Hecznarowicach

 W lipcu br zakończono oczekiwany przez mieszkańców od wielu lat „Remont drogi ul. Św. Jana w Hecznarowicach” o długości 331,9 mb. Wykonanie tego remontu wiązało się z wcześniejszą koniecznością uregulowania spraw własnościowych pasa drogowego ( własność prywatna). Właściciele przekazali nieodpłatnie grunty zajęte pod drogę. Umożliwiło to opracowanie dokumentacji i wykonanie remontu drogi. Zakres prac obejmował wzmocnienie podbudowy, położenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie odwodnienia. Wykonawcą była Firma „DROGRÓD” Ćwiklice. Wartość zadania : 240.941,45 zł.