17.06.2019
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE II sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

II po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 28 listopada 2018 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Wystąpienia zaproszonych gości.

 4. Informacja Burmistrza Wilamowic o sprawach bieżących Gminy.

 5. Informacja o zmianie dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2018 – 2023,

 2. ustalenia składu osobowego Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej Wilamowicach na kadencję w latach 2018 – 2023,

 3. ustalenia składu osobowego Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2018 – 2023,

 4. ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach na kadencję w latach 2018 – 2023,

 5. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 7. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018,

 8. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wilamowic.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik