19.09.2019
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE IVsesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

IV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 16 stycznia 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3
(I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 12 grudnia 2018 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2019,

 2. uchwalenia Planu Pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2019,

 3. uchwalenia Planu Pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2019,

 4. uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2019 rok,

 5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 6. uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019,

 7. określenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 r. opłat oraz specjalności i form dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

 

Link do transmisji online