12.07.2020
Imieniny: Brunona, Jana i Wery
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE IX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

IX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach,
ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 17 kwietnia 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice,

 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś,

 3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2019 r.
  w celu "Przebudowy drogi powiatowej 4488 S Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty",

 4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności komunikacji po działce nr 59/6, położonej w Pisarzowicach,

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 6. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Rozner