17.06.2019
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE - LIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

LIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018 r. o godz. 14.30

 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4 (I piętro – sala bankietowa).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 lipca 2018 r.
 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wilamowice w zakresie oceny realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilamowice oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wilamowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 2. zatwierdzenia do realizacji projektu „Rozwój edukacji w Gminie Wilamowice” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 3. zmiany uchwały Nr LII/417/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wilamowice,
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice,
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,
 6. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.
 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach

                                                                                               Stanisław Nycz