23.08.2019
Imieniny: Apolinarego, Miły i Róży
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE LIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

LIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 26 września 2018 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna).

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 sierpnia 2018 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wilamowice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

 8. Informacja Burmistrza w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2018.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Gminie Kęty z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bielanach od strony zachodniej (od ul. Plebańskiej na odcinku o długości ok. 105 m)”

  2) zmiany uchwały nr XXIV/221/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice,

  3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

  4) wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

 11. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 12. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 13. Zakończenie sesji.

   

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach

Stanisław Nycz