23.08.2019
Imieniny: Apolinarego, Miły i Róży
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE LV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

 

LV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 17 października 2018 r. (tj. środa), o godz.: 11.30,

w budynku Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4 (I piętro, sala bankietowa).

Sesję poprzedzi msza św. w kościele w Wilamowicach o godz. 10.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2018 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

 7. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. pośmiertnego nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wilamowice” pułkownikowi Wojska Polskiego Marianowi Pilarskiemu,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 3. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Wilamowic za 2017 rok.

 3. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Wilamowic za 2017 rok.

 4. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wilamowicach w roku 2018.

 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Wilamowicach w kadencji 2014 – 2018.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach w roku 2018.

 7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach w kadencji 2014 – 2018.

 8. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach

Stanisław Nycz