09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE - LXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że LXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 27 września 2023 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 30 sierpnia 2023 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach, która została przeprowadzona dnia 6 września 2023 r.

 6. Ocena przygotowania jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.

 7. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;

 2. uchwalenia Regulaminu wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na kadencję 2024 – 2027;

 3. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej na kadencję 2024 – 2027;

 4. zmiany uchwały Nr LV/409/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

 5. zmiany Statutu Klubu Dziecięcego „Karol” w Pisarzowicach;

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 7. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik