22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE – nadzwyczajna – sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXVI po wyborach – nadzwyczajna – sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 7 lipca 2017 r. o godz. 14.00

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji

w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

  2) wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 6. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 7. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 8. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz