04.10.2023
Imieniny: Edwina, Rosławy i Rozalii
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE o LXIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach w dniu 30-08-2023r.

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że LXIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 30 sierpnia 2023 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 26 lipca 2023 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1869/2, położonej w Wilamowicach;

 2. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wilamowice;

 3. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wilamowice publicznych przedszkoli;

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 5. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.