24.06.2018
Imieniny: Danuty, Jana i Janiny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE o XXXIII po wyborach sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 9 maja 2017 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 15 marca
  2017 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 7. przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Wilamowice na lata 2017-2023”;

 8. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2017r. w celu „Przebudowy drogi powiatowej 4489S Kaniówek - Dankowice – Stara Wieś ul. Krasińskiego oraz ul. Słowackiego w Dankowicach w km 6+015 do 7+415”;

 9. zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - ul. Dolnej w Starej Wsi”;

 10. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w pierwszej połowie 2017 roku;

 11. zmiany Uchwały Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „ Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap I: rok 2017” w wysokości 400.000,00 zł;

 12. wdrożenia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice;

 13. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” w wysokości 4.136.922,00 zł;

 14. przystąpienia Gminy Wilamowice do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 16. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 17. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 18. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 19. Zakończenie sesji.

   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz