22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XLII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 28 grudnia 2017 r. o godz. 13.00

w budynku restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4 (I piętro, sala bankietowa)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 listopada 2017 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2018,

 2. uchwalenia Planu Pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2018 rok,

 3. uchwalenia Planu Pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2018 rok,

 4. uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2018 rok,

 5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 6. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 8. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017,

 9. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice na lata 2018 – 2026,

 10. uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2018.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Projekty unijne

Projekty MKiDzN