03.06.2020
Imieniny: Anatola, Leszka i Tamary
 

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE - VII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

VII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 27 marca 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3
(I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 27 lutego 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wilamowice
  /policja, straż/.

 6. Informacja o kosztach zimowego utrzymania dróg.

 7. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli Sołectwa Dankowice oraz Sołectwa Zasole Bielańskie przeprowadzonej dnia 13 marca 2019 r.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wilamowice publicznych przedszkoli,

 2. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz granic ich obwodów,

 3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 689/2, położonej w Hecznarowicach,

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 5. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

                   Stanisława Kudłacik