12.07.2020
Imieniny: Brunona, Jana i Wery
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE VIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

VIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 17 kwietnia 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3
(I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 27 marca 2019 r.

 4. Informacja w sprawie „Programu prac urządzeniowo – rolnych dla Gminy Wilamowice”.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

 2. zmiany Uchwały Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 3. zmiany Uchwały Nr XXII/222/08 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 5. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

                Stanisława Kudłacik