25.09.2018
Imieniny: Aureli, Kamila i Kleofasa
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XLIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XLIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 31 stycznia 2018 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2017 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach za rok 2017.

 7. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wilamowicach za rok 2017.

 8. Sprawozdanie za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Wilamowice.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. maksymalnej kwoty dofinansowania w 2018 r. opłat oraz specjalności i form kształcenia finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 2. trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Wilamowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i spoosobu rozliczania jej wykorzystania,

 3. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej” w wysokości 925 810,40 zł,

 4. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” w wysokości 4.136.922,00 zł,

 5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Zasole Bielańskie,

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 7. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach

Stanisław Nycz