16.01.2019
Imieniny: Mascelego, Walerii i Włodzimierza
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XLIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XLIX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Dziennym Domu „SENIOR +”, która obyła się dn. 9 maja 2018 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Pisarzowice,
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,
 4. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.
 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.
 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach

                                                                                               Stanisław Nycz