27.05.2018
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XLVI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

 

ZAWIADOMIENIE

XLVI po wyborach nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 12 marca 2018 r. o godz. 16.00

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy, a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy,

 2. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Pisarzowicach,

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 4. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018,

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz