25.09.2018
Imieniny: Aureli, Kamila i Kleofasa
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XLVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XLVII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 28 marca 2018 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 lutego 2018 r. oraz z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 12 marca 2018 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice,

 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarzowicach przy ulicy Bielskiej, stanowiącej własność Gminy Wilamowice,

 3. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Realizacja Programu Organiczenia Niskiej Emisji – etap II rok 2018” w wysokości 200.000,00 zł,

 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice,

 5. zmiany uchwały Nr X/66/15 Rady Miejskiej w Wilamowicah z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice,

 6. podziału Gminy Wilamowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 8. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach

Stanisław Nycz