17.01.2021
Imieniny: Antoniego, Henryki i Mariana
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XVI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XVI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek), o godz.: 13.00

w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 27 listopada 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2020,

 2. uchwalenia Planu Pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2020,

 3. uchwalenia Planu Pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2020,

 4. uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2020 rok,

 5. zmiany Uchwały Nr XLV/372/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 lutego 2018 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

 6. zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice,

 7. ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,

 8. przystąpienia Gminy Wilamowice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

 9. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  i mieszkaniach chronionych,

 10. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,

 11. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wilamowice na rok szkolny 2019/2020,

 12. zmiany Uchwały Nr XLIV/36/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Wilamowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania jej wykorzystania,

 13. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

 14. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,

 15. wyrażenia sprzeciwu wobec planowanego wydobycia węgla kamiennego ze złoża Dankowice w latach 2023 - 2028 na terenie Gminy Wilamowice,

 16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 17. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019,

 18. uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 19. uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

odbędzie się dnia 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek), o godz.: 13.00

w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 27 listopada 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2020,

 2. uchwalenia Planu Pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2020,

 3. uchwalenia Planu Pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na rok 2020,

 4. uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2020 rok,

 5. zmiany Uchwały Nr XLV/372/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 lutego 2018 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

 6. zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice,

 7. ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,

 8. przystąpienia Gminy Wilamowice do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

 9. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  i mieszkaniach chronionych,

 10. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody,

 11. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wilamowice na rok szkolny 2019/2020,

 12. zmiany Uchwały Nr XLIV/36/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Wilamowice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania jej wykorzystania,

 13. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

 14. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,

 15. wyrażenia sprzeciwu wobec planowanego wydobycia węgla kamiennego ze złoża Dankowice w latach 2023 - 2028 na terenie Gminy Wilamowice,

 16. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 17. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019,

 18. uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 19. uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik