06.06.2020
Imieniny: Laury, Laurentego i Nory
 

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XVIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 26 lutego 2020 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 29 stycznia 2020 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach za rok 2019.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za rok 2019.

 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice.

 8. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 3. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starej Wsi,

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 5. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik