17.05.2021
Imieniny: Brunony, Sławomira i Wery
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 27 maja 2020 r. (środa) o godz.: 14.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach będzie prowadziła sesję z Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 3.

 

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 29 kwietnia 2020 r.

  4. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały nr XVII/122/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowania kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

  3. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

  1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

  2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik