01.03.2021
Imieniny: Albina, Antoniny i Radosławy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XXII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 8 lipca 2020 r. (tj. środa) o godz.: 14.30 w Wiejskim Domu Kultury w Pisarzowicach, ul. Św. Floriana 26, 43-332 Pisarzowice (sala widowiskowa).

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 27 maja 2020 r.

 4. Informacja o kontroli, którą Komisja Rewizyjna przeprowadziła w Sołectwie Hecznarowice dnia 17 czerwca 2020 r.

 5. Analiza przebiegu realizacji inwestycji i innych prac związanych z rozbudową lub remontami w poszczególnych miejscowościach gminy.

 6. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 7. Omówienie Uchwały Nr II/2/6/2020 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. łącznego rozpatrywania petycji w sprawie protestu wobec realizacji planowanej inwestycji pod nazwą "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży kratowej na fundamencie płytowym z instalacją anten sektorowych i radioliniowych wraz z urządzeniami sterującymi na dz. nr 3009 w Wilamowicach",

 2. łącznego rozpatrywania petycji w sprawie protestu wobec realizacji planowanej inwestycji pod nazwą "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży kratowej na fundamencie płytowym z instalacją anten sektorowych i radioliniowych wraz z urządzeniami sterującymi na dz. nr 1373 w Pisarzowicach",

 3. wyrażenia poparcia dla stanowiska Zarządu Osiedla Wilamowice,

 4. przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Wilamowicach,

 5. przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Wilamowicach,

 6. zmiany uchwały nr XVII/126/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Wilamowicach ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wilamowice,

 7. utworzenia w Kaniowie stałej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach,

 9. przekazania środków finansowych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej VERA MED Zakład Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu medycznego w zakresie ochrony zdrowia,

 10. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Pisarzowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru
  i granic aglomeracji Pisarzowice,

 11. zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,

 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 13. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik