01.03.2021
Imieniny: Albina, Antoniny i Radosławy
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 26 sierpnia 2020 r. (tj. środa) o godz.: 14.30 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, ul. Św. Floriana 26.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 8 lipca 2020 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2019 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic wotum zaufania.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wilamowicach za 2019 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wilamowice za 2019 rok.

 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2019 rok wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice.

 10. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilamowice za 2019 rok.

 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2019 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2019 rok.

 13. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium za 2019 rok.

 14. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2019 rok.

 15. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2019 rok,

 2. załatwienia petycji Koalicja Polska Wolna od 5G w przedmiocie przyjęcia przez Radę Miejską w Wilamowicach uchwały dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,

 3. rozpatrzenia skargi przekazanej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 4. zgłoszenia kandydata na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

 5. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wilamowice na rok szkolny 2020/2021,

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 7. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

 

Link do transmisji