18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 17 lutego 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (43-332 Pisarzowice ul. Św. Floriana 26).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 20 stycznia 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wilamowice (policja, straż).

 6. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach za 2020 rok.

 7. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Wilamowicach za 2020 rok.

 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice.

 9. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pisarzowicach, na rzecz dzierżawcy,

 2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 1991, położonej w Pisarzowicach,

 3. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
  w Bielsku-Białej,

 4. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  i mieszkaniach chronionych,

 5. przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
  w Wilamowicach,

 6. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach” w wysokości 190 000,00 zł,

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 8. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik