03.08.2021
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXVI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXVI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 25 listopada 2020 r. (tj. środa) o godz.: 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 28 października 2020 r.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Wilamowic za rok 2019.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wilamowicach za rok 2019.
 6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrza Wilamowic za rok 2019.
 7. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  2. określenia na 2021 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,
  3. określenia na rok 2021 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice,
  4. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Dankowice,
  5. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Zasole Bielańskie,
  6. rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej planowanej przez PLAY inwestycji pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży kratowej na fundamencie płytowym z instalacją anten sektorowych i radioliniowych wraz z urządzeniami sterującymi na dz. nr 3009 w Wilamowicach",
  7. rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej planowanej przez Orange Polska S.A. inwestycji pod nazwą "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży kratowej na fundamencie płytowym z instalacją anten sektorowych i radioliniowych wraz z urządzeniami sterującymi na dz. nr 1373 w Pisarzowicach",
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,
  9. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.
 9. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

 

 

                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                               Stanisława Kudłacik