17.07.2018
Imieniny: Aleksego, Bogdana i Martyny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE - XXXII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 15 marca 2017 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 1 lutego
  2017 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach oraz o kontroli przeprowadzonej w Radzie Sołeckiej w Pisarzowicach.

 7. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Wilamowice /policja, straż/.

 8. Gospodarka odpadami – funkcjonowanie „ustawy śmieciowej”.

 9. Kalendarz imprez kulturalnych na 2017 rok.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice;

 2. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

 3. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

 4. określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

 5. uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”;

 6. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap I: rok 2017” w wysokości 400.000,00zł;

 7. zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym;

 8. nadania nazwy drodze w Pisarzowicach /ul. Wiosenna/;

 9. wprowadzenia zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXX/252/16 Rady Miejskiej
  w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2016 roku w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 opracowanego dla Gminy Wilamowice;

 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 11. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz