22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XXXIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 31 maja 2017 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 9 maja
  2017 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wilamowic;

 2. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” w wysokości 4.136.922,00 zł;

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 4. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz