24.05.2018
Imieniny: Joanny, Zdenka i Zuzanny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XXXIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXIX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 27 września 2017 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 23 sierpnia 2017 r.,

 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wilamowice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

 5. Informacja Burmistrza w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2016.

 7. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 8. Wystąpienia zaproszonych gości.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego miasto Wilamowice,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 3. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz