20.06.2021
Imieniny: Bogny, Rafaeli i Rafała
...

Jesteś tutaj

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW "Strażniczki Tradycji" w Pisarzowicach

Wersja do wydruku

Tradycyjnie już od wielu lat, w pierwszym kwartale każdego roku odbywają się Zebrania Sprawozdawczo-Programowe czy Sprawozdawczo-Wyborcze  organizacji działających w Pisarzowicach. W tym roku plany zebrań pokrzyżował organizacjom COVID-19. Jedynie udało się zorganizować zebranie naszym dzielnym strażakom i nam kobietom z Koła Gospodyń.

25 lutego na sali OSP zebrały się członkinie naszego Koła i zaproszeni goście, by uczestniczyć w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Wśród zaproszonych gości obecny był Burmistrz Gminy Wilamowice Marian Trela, członek honorowy KGW pan Stanisław Peszel, prezes OSP Tadeusz Łaś, przedstawiciel LKS „Pionier” Marek Jekiełek, prezes Kółka Rolniczego Andrzej Sternat i członek Rady Sołeckiej pan Paweł Gacek.

Od szeregu już lat zebranie nasze  prowadzi p. Peszel Stanisław, co jest zgodne ze Statutem i naszym Regulaminem. Wybory przebiegały szybko. Wybrano wprawdzie nowe władze, ale były tylko niewielkie  zmiany „kosmetyczne”. W trakcie zebrania Przewodnicząca podziękowała pani Helenie Olearczyk, która przez wiele lat prowadziła wypożyczalnię blach  na kołacze weselne, a w sierpniu 2019 r. zrezygnowała już z prowadzenia wypożyczalni. Podziękowała też pani Krystynie Kubiczek, która przez 28 lat pełniła funkcję skarbnika Koła, a teraz oddała „pałeczkę” nowej następczyni.

Podczas Zebrania wszyscy na sali degustowali pączki upieczone przez naszą członkinię Koła i jej męża państwo Ilonę i Stanisława Pudełko oraz wysłuchali sprawozdań: przewodniczącej z działalności Koła i Zespołu Regionalnego „Pisarzowianki”, skarbniczki Koła oraz przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Rok 2019 był jak zwykle bardzo obfity w wydarzenia w naszym regionie, w Gminie oraz naszej miejscowości. Wymagały one dużego zaangażowania i uczestnictwa w nich członkiń Kola. Podczas zebrania nie zabrakło też miłego akcentu. Członkinie Jubilatki otrzymały życzenia urodzinowe wraz z kolorowymi koszykami kwiatów, które własnoręcznie wykonała p. Maria Carbol. Przewodnicząca Koła podziękowała wszystkim organizacjom działającym na terenie Pisarzowic za pomoc i wspólne działania, darczyńcom, sponsorom i członkiniom, które to swoim zaangażowaniem społecznym promują naszą miejscowość, tradycję, kulturę wszędzie gdzie tylko są.

Także obecni goście na czele z panem burmistrzem dziękowali paniom za zaangażowanie, za bardzo dobrą i efektywną współpracę, za promowanie naszej małej ojczyzny. Życzyli dużo zdrowia i wytrwałości w pracy społecznej, a także prosili o dalszą wzajemną pomoc i współpracę w obecnym 2020 roku. Przewodnicząca  zaprosiła wszystkich zebranych na Sali OSP na obchody Jubileuszu 90-lecia KGW-Strażniczki Tradycji planowane wstępnie na listopad br., które niestety w związku z panoszącym się COVID-19 w naszym kraju zostają przeniesione na 2021 r.(….) „przyjdzie czas i spotkamy się wszyscy twarzą w twarz, przyjdzie czas, gdy okaże się czy coś przeciw masz, przyjdzie czas, by nawiązać znów tę zerwaną nić, by z innymi blisko być, znowu blisko być”(Hot16Challenge2-GolecuOrkiestra)

Na dzień 29 lutego Zarząd OSP w Pisarzowicach zaprosił na swoje Walne Sprawozdawcze. Po Zebraniu druhów uświetniła atmosferę na sali młodzieżowa Orkiestra dęta działająca przy OSP w Pisarzowicach, grając różnorodne utwory. Tradycyjnie poczęstunek dla druhów zorganizowały panie z naszego Koła.

Zdjęcia ze spotkania: https://mgok.wilamowice.pl/tresc/zebranie-sprawozdawczo-wyborcze-kgw-stra-niczki-tradycji-w-pisarzowicach-25022020

Przew. KGW C. Puzoń
Zdjęcia T. Łaś

Projekty unijne

Projekty MKiDzN