24.06.2018
Imieniny: Danuty, Jana i Janiny
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW Wilamowice

Wersja do wydruku

Dnia 4 marca w sali OSP Wilamowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KGW Wilamowice połączone ze świętem kobiet. Na wstępie przewodnicząca Małgorzata Sznajder przywitała wszystkie członkinie przybyłe na spotkanie, po czym odczytała sprawozdanie z działalności KGW za ostatni rok oraz sprawozdanie finansowe.

Po odczytaniu sprawozdań nastąpił wybór nowego zarządu, przy czym panie jednogłośnie nie wniosły zastrzeżeń do działalności obecnego zarządu i jego skład nie uległ zmianie. Po wyborach Przewodnicząca przywitała zaproszonych gości m.in. Zastępcę Burmistrza Stanisława Gawlika z małżonką, Skarbnik Gminy Wilamowice Zytę Blachurę-Majdak, Ks. Prałata Stanisława Morawę, Ks. Dariusza Ludwina, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Nycza, Dyrektora M-GOK Wilamowice Aleksandra Nowaka, Zastępcę Dyrektora M-GOK Jolantę Danek, Radnych Mariana Roznera i Jana Sztafińskiego, Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Józefa Gawlika, Członka Zarządu HDK Wilamowice Tadeusza Gąsiorka, Prezes LKS Wilamowiczanka Stanisława Byrskiego.
Po przywitaniu na scenie zaprezentowała się młodsza grupa Zespołu Cepelia - Fil Wilamowice z wiązanką tańców Wilamowskich. Po występie oraz krótkich życzeniach skierowanych przez zaproszonych gości do Pań, a w szczególności dla Członkiń Seniorek z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, w miłej atmosferze biesiadowano do godzin wieczornych.

G. R.Projekty unijne

Projekty MKiDzN