02.06.2020
Imieniny: Erazma, Marianny i Marzeny
 

Jesteś tutaj

Zebranie Wiejskie sołectwa Hecznarowice.

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wilamowic zwołuje

Sprawozdawczo – Wyborcze

Zebranie Wiejskie

sołectwa Hecznarowice.

Informuję, że zebranie odbędzie się

dnia 31 marca 2019 r. (niedziela) godz.9.30

w sali Domu Ludowego

w Hecznarowicach.

 

 

Porządek zebrania:

 1. Rozpoczęcie Zebrania przez Sołtysa, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 2. Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

 5. Dyskusja nad sprawozdaniem.

 6. Wybór Sołtysa.

 7. Wybór Rady Sołeckiej.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zakończenie zebrania.

   

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy co najmniej 80 osób, wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 9.45.