21.02.2020
Imieniny: Eleonory, Lenki i Kiejstuta
 

Jesteś tutaj

Zebranie Wiejskie Sołectwa Pisarzowice

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Wilamowic zwołuje

Sprawozdawczo – Wyborcze

Zebranie Wiejskie

Sołectwa Pisarzowice

 

w dniu 19 maja 2019 r. (niedziela)  o godz.8.00

 w  Sali Gimnastycznej  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach (wejście od strony ul. Szkolnej).

 

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie  Zebrania przez Sołtysa Sołectwa Pisarzowice.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku Zebrania oraz  głosowanie nad jego zatwierdzeniem.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zgłaszanie kandydatów w wyborach na:

1)  Sołtysa Sołectwa Pisarzowice,

2) członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice.

 1. Wyrażenie zgody na kandydowanie przez Kandydatów zgłoszonych na Sołtysa Sołectwa Pisarzowice oraz  na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, prezentacja Kandydatów.
 2. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną list Kandydatów zgłoszonych do wyborów na:

1) Sołtysa Sołectwa Pisarzowice,

2) członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice.

 1. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice za okres upływającej kadencji.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 3. Wystąpienie Burmistrza Wilamowic i zaproszonych gości.
 4. Wolne wnioski.
 5. Wydawanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania na Sołtysa Sołectwa Pisarzowice  oraz  na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice w godz. od 11.00 do 14.00.
 6. Ogłoszenie wyników wyborów na Sołtysa Sołectwa Pisarzowice i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice.
 7. Zakończenie Zebrania. 

 

        Zgodnie z § 12 Statutu Sołectwa Pisarzowice, prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy Sołectwa Pisarzowice uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wilamowicach.

        Mieszkańcy Sołectwa Pisarzowice  proszeni są o przybycie na Zebranie Wiejskie z dowodami osobistymi.

 

Jeżeli w dniu 19 maja 2019 roku o godz. 8.00 na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Pisarzowice nie stawi się co najmniej 150 stałych mieszkańców Sołectwa Pisarzowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wilamowicach, po upływie 15 minut od terminu pierwszego Zebrania Wiejskiego zostanie przeprowadzone Zebranie Wiejskie Sołectwa Pisarzowice, bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

Pliki: