27.01.2020
Imieniny: Anieli, Juliana i Przemysława
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W HECZNAROWICACH MA UCZNIÓW Z PASJĄ…

Wersja do wydruku

„Dopiero wtedy, kiedy szkoła stanie się „żywa i otwarta”,
kiedy będzie rozwijać zdolności
oraz pobudzać do aktywności wielostronnej ,
będzie ją można nazwać szkołą przyszłości…”

(Kupisiewicz 1999)

Reforma systemu edukacji w Polsce wyraźnie wpływa na zmianę roli szkoły. Szczególnie wartościowe winny być te działania edukacyjne, które pozwalają szkole patrzyć w przyszłość, a nawet w pewnym sensie ją wyprzedzać.

W poszukiwaniu nowych i lepszych rozwiązań oraz sposobów oddziaływania na uczniów zgodnie z ich potrzebami w roku szkolnym 2015/2016 zrodziła się w SP w Hecznarowicach myśl utworzenia programu, którego głównym celem będzie zaszczepienie w młodym człowieku chęci posiadania własnej pasji czy zainteresowań szczególnie rozwijających uzdolnienia i jego osobowość i takich, które pomogłyby obronić się przed współczesnymi zagrożeniami. oraz mogłyby wspierać również proces orientacji zawodowej na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Z uwagi na fakt, iż placówka ta śledzi losy swoich absolwentów, prowadzone przez organizatora programu różne formy zajęć  zostały powiązane z tymi absolwentami, którzy zechcieli wspierać rozwój dziecięcej pasji. Program otrzymał nazwę „Uczeń z pasją z udziałem absolwentów szkoły”  i został skierowany do uczniów klas I-III .Każda następna jego edycja została poświęcona innej dziedzinie. I tak od 2015r. uczniowie rozwijali swoją pasję do podróżowania, muzykowania, kucharzenia i ogrodnictwa.

Dnia 07.06.2019 odbyła się impreza podsumowująca IV edycję tego programu, tym razem pod nazwą „Uczeń z pasją - nasze ogrodnictwo z udziałem absolwentów szkoły”.

Dyrektor szkoły P. Maciej Żarski, organizator programu P. Renata Stawowczyk oraz uczniowie biorący udział w programie mieli zaszczyt zaprosić na tę uroczystość: P. Mariana Trelę - Burmistrza Wilamowic, P. Stanisława Gawlika - Zastępcę Burmistrza Wilamowic, P. Bożenę Sobocińską - Kierownika ZOSiP Gminy Wilamowice, P. Urszulę Kucharską - Przewodniczącą ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, P. Dorotę Nikiel - Radną Powiatu Bielskiego, P. Alinę Bryzek- Zastępcę Dyrektora ZSP w Hecznarowicach, P. Beatę Nycz- Sołtysa Hecznarowic, P. Michała Sztafińskiego i P. Kazimierza Cebrata- Radnych ,P. Piotra Babiucha - Absolwenta SP w Hecznarowicach ,P. Adrianę Babiuch i  P. Antoniego Mleczko - Ogrodników, P. Barbarę Wójcik ze Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury, P. Andrzeja Szczepańczyka - Przewodniczącego RR  w ZSP w Hecznarowicach, P. Agnieszkę Chylak- Skarbnika RR w ZSP w Hecznarowicach , P. Magdalenę Żmudką, P. Barbarę Tobiczyk i P. Edytę Szczepańczyk - wychowawczynie kl. I-III, p. Czesława Tora oraz rodziców.

39 uczniów w programie artystycznym opowiedziało o swojej pasji do ogrodnictwa i pokazało, jak w ciągu roku zdobywali swoją wiedzę i umiejętności zamieniając się w ogrodników, florystów, ornitologów, entomologów i meteorologów.

Finałowym dopełnieniem ich wysiłków było wręczenie nagród wszystkim uczestnikom oraz uroczyste nadanie tytułów „Uczeń z pasją” oraz „Absolwent z pasją roku szkolnego 2018/2019”.Dokonał tego Burmistrz Wilamowic P. Marian Trela oraz Dyrektor ZSP w Hecznarowicach P. Maciej Żarski. Do grona „Uczniów z pasją” SP w Hecznarowicach  dołączyła uczennica kl. II Karolina Więzik, natomiast tytuł „Absolwenta z pasją” otrzymał P. Piotr Babiuch, absolwent SP w Hecznarowicach i właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego. Nagrodzono również ogrodników P. Adrianę Babiuch i P. Antoniego Mleczko, który pomógł założyć uczniom własny warzywnik w stworzonym przez organizatora programu i uczniów przyszkolnym Ogrodzie Edukacyjno-Rekreacyjnym. 

W ramach tej edycji programu została rozpoczęta również wspólnie z uczniami i rodzicami akcja „Kwiatki na rabatki” mająca na celu rewitalizację ogródka przed szkołą.

Uczniowie kl. I-III w SP w Hecznarowicach wiedzą, że posiadanie pasji zwiększa szansę na odniesienie sukcesu w w ich życiu. Stąd też chętnie biorą udział w odbywających się cyklicznie co miesiąc od 2015r. różnych formach działalności rozwijających ich pasje i zainteresowania i przybliżających istotę zawodów, dzięki którym w przyszłości będą mogli się realizować.

Śpiewając piosenkę pamiętają o tym , że … „Ten, kto ma konika swego, nie potrafi żyć bez niego. Żeby jakąś pasję mieć trzeba bardzo mocno chcieć…”.

Ich zainteresowanie organizowanymi zajęciami dowodzi, że działania te przynoszą zamierzony skutek.

Organizator programu
Renata Stawowczyk

 

Projekty unijne

Projekty MKiDzN