23.04.2021
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
...

Jesteś tutaj

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 29 z dnia 13.05.2014

Wersja do wydruku

POWIATOWE CENTRA

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w Bielsku Białej, Cieszynie i Żywcu

 

JEDNOSTKI WOJEWÓDZKIEGO

SYSTEMU OSTRZEGANIA

 

 

DOT. OSTRZEŻENIA Nr 29

 

 

WCZK w Katowicach informuje, że IMiGW - PIB CBPM Oddział w Krakowie wydało Zmianę ostrzeżenia nr 29 z dnia 13.05.2014 dot. wystąpienia zjawiska: intensywne opady deszczu. Treść ostrzeżenia w załączeniu do pisma. Zmiana dotyczy natężenia zjawiska, stopnia zagrożenia.

 

O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

 

W związku z wydanym ostrzeżeniem powiatowe centra zarządzania kryzysowego odpowiadają za dalszą dystrybucję jego treści i niezwłoczne powiadomienie o zjawisku /zagrożeniu/:

 

- powiatowych i gminnych organów zarządzania kryzysowego (starosty, prezydenta, burmistrza, wójta),

 

- kierowników komórek właściwych ds. zarządzania kryzysowego starostw, urzędów miast i gmin funkcjonujących na terenie powiatu,

 

- wszystkich jednostek lokalnego systemu wczesnego ostrzegania,

 

- ludności zamieszkałej i przebywającej na administrowanym obszarze.

 

 

Opracowała

Służba dyżurna WCZK