25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława
...

Jesteś tutaj

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Wersja do wydruku

Termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku

Od 3 lutego do 2 marca gospodarze będą mogli składać wnioski o zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystany do produkcji rolniczej  od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
Z kolei w terminie od 3 do 31 sierpnia 2020 roku będzie można złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wykorzystane od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. 

 

Stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku podobne jak w 2019 roku

Podobnie jak w 2019 roku, stawka dopłat do paliwa rolniczego będzie wynosić 100 złotych do każdego 1 ha użytków rolnych oraz 30 zł do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła

Co musi się znaleźć we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Wniosek o zwrot podatku za ON należy złożyć do urzędu gminy lub miasta. 
W tym dokumencie należy podać dane osobowe oraz powierzchnię użytków rolnych w ha, zarówno własnych, jak i dzierżawionych. Należy też oświadczyć jaka była średnia roczna liczba DJP bydła w 2019 roku. 

Do wniosku należy także załączyć faktury potwierdzające zakup paliwa. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach muszą widnieć identyczne dane osobowe jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Niezbędna jest także data zakupu paliwa. Natomiast na fakturze może, ale nie musi być umieszczony kod CN oleju napędowego.

W przypadku gdy rolnik występuje również o zwrot akcyzy na bydło wówczas do wniosku musi dołączyć zaświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP bydła za 2019 rok.                                                                     

    Taki dokument wydaje biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji               i Modernizacji Rolnictwa