28.02.2021
Imieniny: Ludomira, Makarego i Wiliany
...

Jesteś tutaj

Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Wersja do wydruku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE

Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

 

Gmina Wilamowice realizuje dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2020 rok, dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl. W formie papierowej wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice w terminie do 31 maja 2020 roku. Wysokość dotacji wynosić będzie 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł ł na jeden budynek mieszkalny. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Pozytywna weryfikacja formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą
i Wykonawcą, tj. firmą wykonującą przyłącze) i przyznania dotacji.

 

 Harmonogram pozyskania dotacji:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - do 31 maja 2020 r.,

2. Wybór Wykonawcy oraz dostarczenie do Urzędu kosztorysu ofertowego,

3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji
z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,

4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,

5. Realizacja zadania – do 30 września 2020 r.,

6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 30 września 2020 r.