09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Informacje dla podatników

Wersja do wydruku
Tagi: 

 

Szanowni Podatnicy

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT

 

Powszechnie wiadomo, że sytuacja finansowa samorządów jest trudna, zależna od wielu czynników, w tym także od przekazywania części dochodów z budżetu państwa poprzez udział w części podatku dochodowego od osób fizycznych – mieszkańców danej gminy.

Gmina Wilamowice nie posiada zbyt wielu dochodów własnych i każda kwota należna ma znaczenie dla jej budżetu. Podkreślić bowiem trzeba, że z budżetu Gminy Wilamowice finansowane są wszelkie inwestycje lokalne, drogi publiczne, chodniki, oświetlenie, z których korzystają wszyscy mieszkańcy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Gminy Wilamowice, zostaje przekazana z budżetu państwa i stanowi dochód Gminy Wilamowice.

Dlatego też zwracam się z gorącym apelem do tych z Państwa, którzy zamieszkują na terenie naszej Gminy, a nie są w niej zameldowani, abyście Państwo zrobili konkretny krok dla Gminy Wilamowice, w której mieszkacie.

 

Aby część Państwa podatku dochodowego od osób fizycznych była przekazywana do budżetu Gminy Wilamowice należy:

  • zameldować się na terenie Gminy Wilamowice

lub

  • poinformować Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej o fakcie zamieszkiwania na terenie Gminy Wilamowice wypełniając

    druk ZAP–3.

     

Wystarczy bowiem zamieszkiwać (niekoniecznie być zameldowanym) na terenie Gminy Wilamowice i powiadomić o tej okliczności Urząd Skarbowy, a część Państwa podatku dochodowego od osób fizycznych trafi do Gminy Wilamowice.

 

Do pobrania druk ZAP-3

 

Powiadamianie sms i e-mail

Pragnę również poinformować, że w 2015r. uruchomiliśmy dla podatników z Gminy Wilamowice program powiadamiania za pomocą sms-a lub e-mail o upływie terminu do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłane powiadomienie nie spowoduje po Państwa stronie żadnych kosztów, a przypomni o obowiązku zapłaty zaległego podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli Państwo pomimo przesłanego powiadomienia smsem lub e-mailem nie zapłacicie zaległości to wysyłane będą pisemne upomnienia i wtedy już będą pobierane dodatkowe koszty upomnienia.

 

Aby każdy z podatników mógł otrzymywać powiadomienie smsem lub e- mailem należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy w Wilamowicach wniosek - zgodę na przesyłanie informacji, podając swoje dane oraz numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej.

 

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.gmina.wilamowice.pl zakładka Podatki

lub też wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy w Wilamowicach.

 

Do pobrania druk – zgoda na na przesyłanie informacji sms i e-mail

 

Decyzje podatkowe dla małżonków

Informuję również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego doręczane są każdemu ze współmałżonków, tak jak to od lat praktykujemy przy doręczaniu decyzji podatkowych dotyczących współwłasności.

W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obojgu małżonkach, a decyzje o identycznej treści dotyczące podatku obejmują całą nieruchomość i doręczane są każdemu małżonkowi oddzielnie. Małżonkowie tak jak i współwłaściciele są zobowiązani solidarnie do zapłaty podatku ustalonego decyzją.

Doręczenie decyzji podatkowej tylko jednemu współwłaścicielowi (małżonkowi) powoduje, iż tylko na nim będzie ciążyło zobowiązanie podatkowe. Od drugiego współwłaściciela (małżonka) do czasu doręczenia mu decyzji podatkowej nie będzie można dochodzić i egzekwować podatku.

 

Zapłata w całości podatku przez jednego z małżonków powoduje,

że drugi z małżonków nie jest zobowiązany do zapłaty podatku.

 

Zgłaszanie zmian podatkowych

Przypominam, że realizując zasadę powszechności opodatkowania, każdy podatnik ma obowiązek zgłosić organowi podatkowemu o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku oraz o zmianie adresu zamieszkania.

Zatem, jeżeli po analizie otrzymanej w bieżącym roku decyzji podatkowej zauważycie Państwo, że przykładowo:

  • adres jest niewłaściwy lub

  • powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jest nieprawidłowa

    (na przykład nie została zgłoszona do opodatkowania nadbudowa, rozbudowa budynku) ,

należy złożyć korektę (wraz z uzasadnieniem) informacji INRL-1 w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i wpisać prawidłowy adres lub prawidłową powierzchnię użytkową budynku.

Druk INRL-1 można pobrać ze strony internetowej www.gmina.wilamowice.pl zakładka Podatki.

Ponadto, druk można wypełnić w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, gdzie pracownicy Wydziału Finansowego, udzielą wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

 

Do pobrania INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego. 

Informacja.odt    Informacja.pdf

 

Wszekie dodatkowe informacje można uzyskać

w Urzędzie Gminy w Wilamowicach,

tel. 33 812-94-51, 33 812-94-49 (pok. Nr 16 i 17).