02.06.2020
Imieniny: Erazma, Marianny i Marzeny
 

Jesteś tutaj

Zebranie Wiejskie sołectwa Zasole Bielańskie

Wersja do wydruku

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Wilamowic zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze

Zebranie Wiejskie sołectwa Zasole Bielańskie.

Informuję, że zebranie odbędzie się dnia 11 marca 2019 r. Godz.16.00 (poniedziałek)

w sali Domu Ludowego w Zasolu Bielańskim.

 

 

Porządek zebrania:

 1. Rozpoczęcie Zebrania przez Sołtysa, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 2. Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 4. Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres upływającej kadencji.

 5. Dyskusja nad sprawozdaniem.

 6. Wybór Sołtysa.

 7. Wybór Rady Sołeckiej.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zakończenie zebrania.

   

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy co najmniej 40 osób, wyznacza się drugi termin zebrania o godz. 16.15.