18.07.2019
Imieniny: Kamila, Karoliny i Roberta
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Inwestycje i remonty zrealizowane w 2018r.

Wersja do wydruku

Inwestycje i remonty realizowane w 2018 r.

       2018rok to kolejny rok sprzyjający realizacji ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i remontów. Większość inwestycji była realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

INWESTYCJE

 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Hecznarowicach na potrzeby oddziału przedszkola”.

Zakres prac obejmował: przebudowę urządzeń, stolarki i ścian wewnętrznych, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DAN-REM” Sp. z o.o. ul. M. Kolbe 100, 43-331 Dankowice.

Wartość zadania wyniosła 357.069,00 zł brutto finansowane ze środków własnych budżetu Gminy Wilamowice. Zadanie ukończono końcem sierpnia 2018 r.

„Wykonanie ogrodzenia terenu LKS Sokół w Hecznarowicach”.

Zakres prac obejmował wykonanie ogrodzenia z paneli o dł. 650 mb, 3 furtek wejściowych oraz 2 bram przesuwnych.

Wykonawcą robót była firma F.U. ATRA Krzysztof Pardela, ul. Krakowska 120; 43-353 Porąbka.

Wartość zadania: 118.000,00 zł brutto finansowane ze środków własnych Gminy Wilamowice. Zadanie ukończono w październiku 2018 r.

„Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Wilamowicach”.

Zadanie to obejmowało kompleksowe prace termomodernizacyjne budynku byłej biblioteki w Wilamowicach wraz z odwodnieniem terenu. Wykonawcą była firma REMO-DOM Adam Pucka, ul. Leśna 9, 43-331 Dankowice.

Wartość zadania: 157.419,05 zł brutto finansowane ze środków własnych Gminy Wilamowice. Inwestycja została ukończona  w październiku 2018 r.

Przed remontem

Po remoncie

„Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice” - etap II rok 2018.

Była to kontynuacja 3-letniego programu mającego na celu  zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Polegała na wymianie nie ekologicznych, starych pieców węglowych na kotły opalane węglem z załadunkiem automatycznym spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 albo kotły gazowe.

W roku 2018 w Gminie Wilamowice zostało wymienionych 50 starych pieców węglowych.

Wartość zadania: 624.000,00 zł. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 300.000,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach - poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców”.

To pierwszy etap wieloletniej modernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DAN-REM” Sp. z o.o. ul. M. Kolbe 100, 43-331 Dankowice.

Wartość zadania: 975.663,32 zł brutto. Wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury: 250 000,00 zł Zadanie to zrealizowano w październiku 2018 r.

„Przebudowa dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej”

Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego mostu na potoku Pisarzówka oraz drogi - ul. Pańskiej w Pisarzowicach.

Przebudowa drogi polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni do 6,0 m, budowie ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,0 m, umocnienia skarp potoku oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Zadanie ukończono w listopadzie 2018 r.

Wykonawcą inwestycji była firma „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złoty Potok 46.

Wartość zadania: 2.318.852,24 zł brutto, dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1 491 868,00 zł.