09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

Wersja do wydruku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE –

Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

 

Gmina Wilamowice realizuje dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2023 rok, dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl. W formie papierowej wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice w terminie do 31 sierpnia 2023 roku. Wysokość dotacji wynosić będzie 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł ł na jeden budynek mieszkalny. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. Pozytywna weryfikacja formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą, tj. firmą wykonującą przyłącze) i przyznania dotacji.

 

 

Harmonogram pozyskania dotacji:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - do 31 sierpnia 2023 r.,

2. Wybór Wykonawcy oraz dostarczenie do Urzędu kosztorysu ofertowego,

3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z WFOŚiGW w Katowicach o udzieleniu środków,

4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,

5. Realizacja zadania – do 30 września 2023 r.,

6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 30 października 2023 r.:

             1) protokół odbioru technicznego dokonany przez ZWiK,

             2) geodezyjny pomiar powykonawczy,

             3) umowę na odprowadzanie ścieków podpisaną ze ZWiK,

             4) oryginał faktury VAT,

5) potwierdzenie wykonania przelewu za wykonane przyłącze zgodnie z umową o  dofinansowanie.