Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

JAKOŚĆ POWIETRZA - przekroczenie poziomu informowania, alarmowego dla pyłu PM10 dnia 8.12.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o Ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Strony