Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 25.02.2021

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania w dniu 24.02.2021

Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2020 r.
 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniach 24-25.02.2021 r.

I N F O R M A C J A

PUNKT UDZIELANIA INFORMACJI I PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 
DO PROGRAMU 
„CZYSTE POWIETRZE” 
BĘDZIE NIECZYNNY DO DNIA 
12 MARCA 2021

 

Strony