Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Uwaga kierowcy, od poniedziałku (17.08) będą utrudnienia w Starej Wsi w gminie Wilamowice. To w związku z przebudową starego mostu w centrum tej miejscowości. Odcinek ul. Starowiejskich zostanie wyłączony z ruchu, będziemy jeździć objazdem. Piesi będą mogli korzystać podczas remontu z kładki w okolicy mostu.

O wytyczonym objeździe dowiecie się z oznakowania (szczegóły na załączonej grafice).

Budowa nowego mostu ma się zakończyć do końca listopada bieżącego roku.

#Spisrolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) prowadzących działalność rolniczą, według stanu na 1 czerwca br.

więcej - https://spisrolny.gov.pl/

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4484S, ul. Szkolna w km 0+130 w m. Pisarzowice nad potokiem Pisarzówka”.

Obwieszcenie RDOŚ w Katowicach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dankowice 1"

UWAGA !

 

Informujemy mieszkańców, że na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 88/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. o czasie pracy w 2020 r.:

- w dniu 14 sierpnia 2020 r. (Piątek) Urząd Gminy w Wilamowicach czynny będzie od 7:30 do 13:30,

- w dniu 17 sierpnia 2020 r Urząd Gminy Wilamowice będzie nieczynny

Strony