Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

protokół z przeprowadzonych konsultacji programu współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie punktu skupu złomu zlokalizowanego w Pisarzowicach, gm. Wilamowice, przy ul. Pańskiej 30, na działce o nr ew.

Obwieszczenie w sprawie "Przebudowy linii kolejowej nr 93 na odcinku Oświęcim - Czechowice - Dziedzice od km 38+591 do km 44+497 z zakresie branż: tory, perony z małą architekturą, drogi kołowe, sieć trakcyjna, obiekty kubaturowe" z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Wilamowice od dnia 26.11.2019r.
 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10 w powietrzu

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa