Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

  Dofinansowanie dla rolników na mikroinstalacje fotowoltaiczne

                     Przebudowa drogi powiatowej nr 4488S na odcinku 2622 m w Hecznarowicach – etap III”

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

 

Urzad Gminy w Wilamowicach zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 14 listopada 2019 do 5 grudnia 2019 "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wilamowice"

Zapraszamy mieszkańców gminy Wilamowice na warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego z Bielskiego Centrum Psychiatrii – Olszówka.

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa