Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

ZAWIADOMIENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje, że

 

Zawiadomienia Burmistrza Wilamowic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu<

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic o otwartym konkursie ofert w zakresie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku - montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach.

Ogłoszenie Burmistrza Wilamowic o otwartym konkursie ofert w zakresie krajoznawstwa, turystyki i wypoczynku - dostawa i montaż wiaty rowerowej.

 

Obwieszczenie Burmistrza Wilamowice z dnia 28.09.2023 r.

skan pisma dotyczącego wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na ul. Bestwińskiej i ul. Aleja w Starej Wsi

Strony