Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA

 

Kto jest podatnikiem podatku leśnego?

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów,

  • posiadaczami samoistnymi lasów,

  • użytkownikami wieczystymi lasów,

  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE W 2019 ROKU

PODATEK LEŚNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2019 ROKU

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2019 ROKU
 

PODATEK ROLNY – OSOBY PRAWNE, OSOBY FIZYCZNE W 2019 ROKU

ODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE W 2019 ROKU

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa