Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno- magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz prowadzenie wytwarzania zbiorników ciśnieniowych w Pisarzowicach na terenie działki nr 2159/2" do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2021-04-22 08:30-13:30

planowane

Stara Wieś ulica Mickiewicza, Wierzbowa.

Uzyskane w spisie powszechnym dane statystyczne wykorzystywane są m.in. do obliczania kwoty dotacji dla poszczególnych gmin według liczebności populacji.

Grzegorz Szetyński był serdecznym przyjacielem Kół Gospodyń Wiejskich i fanem zespołów regionalnych Gminy Wilamowice. Smutny to był okres, a szczególnie dzień 22 marca, kiedy to dotarła do nas informacja o jego śmierci. 

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

Strony