Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Zarządzenie Starosty Bielskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego w dniu 23.05.2019 od godz. 9.00 do odwołania

  Zarządzenie nr 1/2019 Wojewody Śląskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze powiatów: życieckiego, cieszyńskiego, bielskiego oraz m. Bielsko - Biała.

1 maja 2004 roku Rzeczpospolita Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. By uczcić to bardzo ważne w najnowszej historii Polski wydarzenie, w naszej gminie 8 maja odbył się uroczysty Sejmik Uczniowski Gminy Wilamowice. Organizatorem sejmiku była Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Hecznarowicach. Z uwagi na warunki lokalowe hecznarowickiej placówki oświatowej uroczystość odbyła się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach.

W wyniku wyborów w dniu 19 maja 2019 do Rady Sołeckiej w Pisarzowicach wybrano następujące osoby:

1. Maciej Derbin

2. Paweł Gacek

3. Andrzej Goliasz

4. Marek Jekiełek

5. Konrad Kobielus

6. Urszula Kucharska

 

Sołtysem Pisarzowic wybrany został Andrzej Nycz z poparciem 66,4% głosujących.

 

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa