Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach uzyskał dofinansowanie  w wysokości 14 155,05 Euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację polsko-czeskiego projektu pn. „Międzynarodowe Spotkania Chórów Miast Partnerskich”.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4444S (ul. Oświęcimska) w Dankowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Góra do skrzyżowania z ulicą Jedlina”.

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie miasta i gminy Wilamowice w miesiącu lipcu 2019 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy, dotyczącego wydania dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża DANKOWICE
 

PRZEWODNIK o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie bielskim Starostwo

Strony

2013 © Wilamowice

Created by VOBACOM

Polityka prywatności

Valid XHTML + RDFa