Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

Planowane są wyłączenia prądu w dniu 2020-05-22 w godz. 10:00-12:00 w Pisarzowicach na ulicach Kęcka, Kęcki Las.

 

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wznowieniu i zawieszeniu postępowania zakończonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim - wykonanie prac planistycznych”

Na przełomie kwietnia i maja, w Przedszkolu Niepublicznym - Ochronce, pomimo panującej w całym kraju izolacji społecznej, odbył się przegląd talentów wśród dzieci! Przegląd miał na celu wspieranie i rozwój talentów i zainteresowań dzieci, rozwijanie poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest przedszkole, a także wzmacnianie więzi wśród rówieśników i całej społeczności w czasie epidemii. W przeglądzie wzięło udział 16 uczestników z każdej grupy wiekowej.

Mimo trudnej sytuacji dla nas wszystkich część społeczności szkolnej wspólnie uczciła majowe święta - Święto Flagi i Święto Konstytucji 3 - go Maja. Uczniowie klas szóstych w związku z przerabianym materiałem wzięli udział w konkursie na historyjkę, komiks, plakat pt: „Jak uchwalono Konstytucję 3 - go Maja”.

Strony