Strona główna Gminy Wilamowice

Aktualności blok

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 sierpnia 2021 r.  do 31 sierpnia 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

ZAWIADOMIENIE

XXXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 28 lipca 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4.

 

Porządek obrad:

ZAWIADOMIENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach informuje

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.

W 2021 r. Gmina Wilamowice otrzymała środki w wysokości 19 200,00 zł na realizację zadań określonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2021r.

Dotacja w roku bieżącym jest  przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania 20 miejsc opieki w Klubie Dziecięcym KAROL w Pisarzowicach.

 

Strony